top of page

Algemene
Voorwaarden

Intern document van de vennootschap MAJERUS met maatschappelijke zetel te Theuxstraat 118 te 1040 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0739.715.664, vertegenwoordigd door CORIONI Philippe.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Het bedrijf maakt gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën, zoals beacons en pixels, om de gebruikerservaring van bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) op de website te optimaliseren onder de volgende domeinen: https://www.majerus.be
De specifieke doeleinden van het gebruik van cookies worden nader omschreven in artikel 3.

 

Artikel 2 – Identificatiecookie

2.1. Een cookie is een klein bestand dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Het stelt het bedrijf in staat om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maakt het mogelijk om verschillende functies van de website te gebruiken, inclusief de verbinding met het account van de gebruiker.
2.2. Tijdens het eerste bezoek van de gebruiker aan de website wordt op de eerste pagina een meldingsbalk weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van cookies en de mogelijkheid te bieden om ofwel (1) zijn bezoek aan de website voort te zetten zonder cookies uit te schakelen, ofwel ( 2) om de website te verlaten, of (3) om zijn bezoek aan de website voort te zetten door een of meerdere cookies uit te schakelen.
2.3. Indien de gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarmee hij de website bezoekt. Als de gebruiker de website bezoekt zonder zijn browserinstellingen te wijzigen, wordt hij geacht de ontvangst van alle cookies op de website te accepteren. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteit van de website niet optimaal zal zijn/niet optimaal zal werken zonder cookies.

Artikel 3 – Rechtvaardiging van de verwerking

3.1. Het bedrijf voert elke verwerking van persoonsgegevens uit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, zoals gedefinieerd in het privacybeleid van de website. De gebruiker aanvaardt ook dat het bedrijf toegang heeft tot de via cookies verzamelde gegevens en dat het bedrijf deze gegevens opslaat. Het registreren of openen van deze informatie vormt de verwerking van persoonsgegevens om de doeleinden te bereiken die in dit cookiebeleid en in het privacybeleid worden uiteengezet.
3.2. De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn toestemming intrekken door cookies uit te schakelen en een schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar: info@majerus.be

 

Artikel 4 – Gebruiksrechten

In overeenstemming met het beleid met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker te allen tijde recht op toegang en correctie van de gegevens die hem betreffen en die door middel van cookies zijn verzameld. Hij heeft ook het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van deze gegevens en/of overdracht van deze gegevens aan derden met het oog op de promotie van producten en diensten. De gebruiker kan ook verzoeken om correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of gegevens die niet meer actueel zijn. De gebruiker heeft ook het recht om het bedrijf te vragen zijn persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Artikel 5 – Bewaartermijnen

Het bedrijf bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker die via cookies worden verwerkt gedurende de gehele periode dat de website of volgende versies ervan met dezelfde persoonsgegevens online zijn. De bewaartermijn voor persoonsgegevens die via cookies van derden worden verwerkt, wordt bepaald door het beleid met betrekking tot de bescherming van de privacy van de betreffende cookies.

Artikel 6 – Klachten

De gebruiker heeft steeds het recht om elke klacht met betrekking tot datalekken of vermeende schendingen van de bescherming van zijn privacy door het gebruik van cookies door het bedrijf in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende contactgegevens:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Zo een. : +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be

 

Artikel 7 – Cookies van derden

Mogelijke vertrouwde partners plaatsen advertenties op de website en slaan soms ook cookies op op het apparaat van de gebruiker die de website heeft bezocht. De gebruiker moet het privacybeleid van de bovengenoemde bedrijven raadplegen als hij wil weten hoe deze bedrijven cookies gebruiken en of hij al dan niet instemt met hun privacybeleid.

Artikel 8 – Soorten cookies die worden gebruikt

8.1. Het bedrijf gebruikt twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Een permanente cookie wordt gegenereerd zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website op hetzelfde apparaat bezoekt, stelt de permanente cookie het bedrijf in staat om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat de gebruiker niet meer telkens hoeft in te loggen om door de website te bladeren.
8.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies verlopen na korte tijd of zodra de gebruiker de browser sluit waarmee hij de website heeft bezocht.
8.3. Het bedrijf kan andere technologieën gebruiken, zoals Adobe Flash, om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.
8.4. Het bedrijf kan cookies genereren wanneer de gebruiker de website bezoekt of cookies kunnen worden gegenereerd door andere websites of diensten die deze inhoud uitvoeren op de pagina die door de gebruiker op de website wordt bekeken (cookies van derden).

Artikel 9 – Doel van cookies

9.1. De cookies die het bedrijf gebruikt, geven informatie over het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Het bedrijf gebruikt ook cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Cookies maken interacties met de website veiliger en sneller. Ze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring consistent is met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
9.2. Het bedrijf gebruikt cookies voor verschillende doeleinden:
Verificatie
Het bedrijf gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is ingelogd, zodat de juiste informatie op het scherm kan worden weergegeven en de gebruiker kan profiteren van een gepersonaliseerde gebruikerservaring.
Veiligheid
Het bedrijf gebruikt cookies om door het bedrijf ingeschakelde beveiligingsfuncties te ondersteunen of in te schakelen en om het bedrijf te helpen kwaadaardige activiteiten te detecteren.
Voorkeuren, functies en services
Het bedrijf gebruikt cookies om de taal- en communicatievoorkeuren van de gebruiker te kennen en om de gebruiker te helpen bij het invullen van formulieren op de website. Cookies bieden ook op de gebruiker afgestemde inhoud en functionaliteit.
Diensten, analyse en onderzoek
Het bedrijf gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de diensten van de website en eventuele uitbreidingsmodules (plug-ins) over de hele wereld. Het bedrijf gebruikt ook cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te analyseren, ook wanneer de gebruiker de website bezoekt vanaf andere websites, applicaties of apparaten, zoals een apparaat dat geen eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

bottom of page